Segítene?

Online adományozás

Válassza ki, miként segítene a rászorultakon!

Adományozok >>>

Segítségre szorul?

Lépjen kapcsolatba velünk a legközelebbi egyházmegyében!

Válasszon egyházmegyét >>>

RÉV

Remény. Élet. Változás.

» RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Drogprevenciós képzés pedagógusoknak - beszámoló

Beszámoló az Egészség promóciós szemléletű drogprevenciós tréning pedagógusok részére című továbbképzésről.

A Budaörsön második alkalommal megvalósult képzési program elsősorban az univerzális prevenciót célozza, az egészséges életre nevelés ismérveiből, a fejlődés menetéből indulva ki.

A 40 órás akkreditált pedagógus képzés célja, hogy a résztvevők ismereteit és készségeit fejlessze az egészség promóció és a függőségek prevenciójának tekintetében.

 

A képzés eredményeképpen, a résztvevők:

 • megismerik a lelki fejlődés sajátosságait a gyermek- és fiatalkorban
 • felismerik a veszélyeztetettséget kisiskolásoknál
 • felismerik a serdülő korosztályra jellemző rizikótényezőket
 • ismerik a megváltozott tudatállapotot okozó szereket és hatásaikat
 • elsajátítják az egészség-promóciós szemléletet
 • egészség promóciós foglalkozásokat tudnak tervezni és megvalósítani
 • ismerik a környezetükben levő intézményrendszert, amely e támogatásban kompetens

A képzés hangsúlyozottan gyakorlatorientált, a résztvevők tudásából, ismereteiből indult ki, és azt vitte tovább. Így a jelentkezés feltétele volt három szerhasználattal, függőséggel kapcsolatos eset rövid leírása, melyek a képzés során elsajátított ismeretek segítségével új szempontok szerint lettek értelmezhetők.

A képzés fő témái (program modulok) a következők voltak:

 • A szenvedéllyel, szerhasználattal és függőséggel kapcsolatos alapfogalmak
 • Serdülő korosztály jelenkori problémái
 • A veszélyeztetettség felismerése: szenvedély, függőség, anyagismeret.
 • Szenvedélybetegség és család
 • A korai személyiségfejlődés, mint rizikótényező
 • A pedagógus szerepe a szenvedélybetegségek megelőzésében
 • A pedagógus önismerete
 • A kiégés fogalma
 • A prevenció alapjai, módszerei és eszközei
 • Az egészségpromóció
 • Társadalmi és jogi környezet, drogstratégiák (nemzeti, iskolai), intézmények
 • Iskolai egészségpromóció tervezése és megvalósítása

A csoport tagjai a helyi viszonyokat jól ismerték, fontosnak tartották a szülőkre való hatást, a szülőkkel folytatott munkát. Jól látták, hogy a pedagógus szerepe nem állhat meg az oktatásnál a jelenkorban, fontos, hogy a gyermekek személyiségfejlődésének kérdéseivel foglalkozzanak, mert e nélkül nem lehet sikeresen oktatni.

Fontos téma volt a határok megértése, annak tisztázása mi az, ami az ő felelősségük, és mi az, ami már semmiképpen sem lehet pedagógusi feladat. Az iskola nem rendelkezik „stratégiával” a nehéz helyzetek kezelésre, leginkább saját elképzeléseikre tudnak támaszkodni és érzik, hogy szükségük van segítségre.

A következők témákkal kiemelten foglalkoztak:

 • korai személyiségfejlődés, ennek befolyásolása, hatásai
 • a megkésett fejlődés kezelésnek lehetőségei
 • a veszélyezettség felismerése gyermekkorban
 • a szerhasználat felismerése
 • rizikótényezők a családban
 • kamaszkor, leválás kérdésköre
 • a szabályozás lehetőségei és zavarai

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani, mindazoknak, segítették a képzés megvalósulását: a Budaörsi Városi Drogprevenciós Munkacsoportnak kiemelve, Szél Mónika tanügyi igazgatási ügyintézőnek, és Teller Tamásné gyermekvédelmi szakértőnek, akik segítettek az Iskolákkal való kapcsolatfelvételben. Külön szeretnénk megköszönni: a Leopold Mozart Zeneiskola Igazgatónőjének M. Dr. Losonczy Katalin igazgató asszonynak, hogy helyszínt biztosított a képzés megtartásához.

Márton Andrea intézményvezető

Megosztás emailben

Küldő neve:


Email címe:


Címzett neve:


Email címe:


Kapcsolódó anyagok

© Katolikus Karitász - Caritas Hungarica 1111 Budapest, Bartók Béla út 30. Telefon: +36 1 372 0910 E-mail: office@caritas.org.hu Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008