Segítene?

Online adományozás

Válassza ki, miként segítene a rászorultakon!

Adományozok >>>

Segítségre szorul?

Lépjen kapcsolatba velünk a legközelebbi egyházmegyében!

Válasszon egyházmegyét >>>

RÉV

Remény. Élet. Változás.

» RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Felhívás! Drogprevenciós képzés pedagógusoknak

A képzés célja, hogy érzékenyítsen, szemléletet formáljon és fejlessze a pedagógusok ismereteit/ készségeit a drogprevenció és egészségpromóció területén. Jelentkezés: szeptember 30-ig!

Egészségpromóciós szemléletű, drogprevenciós tréning pedagógusok részére

A képzés célja, hogy érzékenyítsen, szemléletet formáljon és fejlessze a pedagógusok ismereteit/ készségeit a drogprevenció és egészségpromóció területén.

A képzés eredményeképpen, a résztvevők:

  • felismerik a serdülő korosztályra jellemző rizikótényezőket
  • ismerik a megváltozott tudatállapotot okozó szereket és hatásukat
  • elsajátítják az egészség-promóciós szemléletet
  • egészségpromóciós foglalkozásokat tudnak tervezni és megvalósítani
  • ismerik a környezetükben levő intézményrendszert, amely e kérdésben kompetens

Jelentkezési feltételek:
A képzésre pedagógus végzettséggel rendelkező és oktatási-nevelési intézményben dolgozó szakemberek jelentkezését várjuk. A képzésbe lépés nincs gyakorlati időhöz kötve.

A jelentkezés további feltétele három függőségi problémával kapcsolatos eset rövid leírása, melyek a képzés során elsajátított ismeretek segítségével új szempontok szerint értelmezhetők.

A képzés akkreditált, akkreditációs száma: 100 004/322/2011.
Képzés sorszáma: 4/2016

Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap, a diplomamásolat és az esetleírások Katolikus Karitász (1519 Budapest, Pf. 239.) címére történő visszaküldésével lehet vagy elektronikus úton: office@caritas.org.hu e-mail címre.

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 30. (Határidőn túli jelentkezést nem tudunk elfogadni!)

A képzés kezdő időpontja: 2016. október 7., péntek 8.00–16.15-ig (10 tanóra)
A további kezdési időpontokat a képzésre jelentkezőkkel egyeztetjük.
Összesen 40 óra.

A képzés helyszíne:
Katolikus Karitász Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
1115 Budapest, Bartók Béla út 96.

Jelentkezési lap letölthető itt!

 

A képzésen való részvétel az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Katolikus Karitász között létrejött 5249-2/2016 Szocszolg. azonosítószámú támogatási szerződés. értelmében INGYENES!

 

ISMERTETŐ

Egészségpromóciós szemléletű, drogprevenciós tréning pedagógusok részére

A fiatal korosztály drogfogyasztása és függőségei a jelenkorban komoly rizikótényezőnek számítanak, befolyásolják az egyén és a család egészséges, harmonikus fejlődését, ugyanakkor a fiatalt a társadalom is szembesíti megoldatlan problémák sorával.
A jelen képzési program a drogprevenciót az egészséges életre nevelés ismérveiből kiindulva közelíti meg. A drogfogyasztás és a függőségek elkerüléséhez tisztában kell lenni azzal, hogy milyen feltételek szükségesek az egészséges személyiségfejlődéséhez, és milyen kockázatok veszélyeztetik azt.

A képzés fő témái (programmoduljai):
- A szenvedéllyel, szerhasználattal és függőséggel kapcsolatos alapfogalmak
- A serdülő korosztály jelenkori problémái
- A veszélyeztetettség felismerése: szenvedély, függőség, anyagismeret
- Szenvedélybetegség és család
- A pedagógus szerepe a szenvedélybetegségek megelőzésében
- A prevenció alapjai, módszerei és eszközei
- Az egészségpromóció
- Társadalmi és jogi környezet, drogstratégiák (nemzeti, iskolai), intézmények
- Iskolai egészségpromóció

Módszerek:
A 40 órás képzés hangsúlyozottan gyakorlatorientált, a belépéskor hozott esetek elemzése fontos szerepet kap. A résztvevők meglevő tapasztalataira épít, azt bővíti, a meglevő készségeket fejleszti tovább. A pedagógus belső erőforrásainak fejlesztése mellett figyelmet fordít a külső erőforrásokra és környezetre: a szociális és más szakemberekkel való együttműködésre.

A jelentkezés feltétele:
Három szerhasználattal, szenvedélybetegséggel kapcsolatos eset rövid leírása, melyet a képzés során elsajátított ismeretek segítségével új szempontok szerint értelmezhető. A képzés előzetes speciális ismeretet vagy képzettséget nem igényel. Az egyéni és csoportos gyakorlatok során – elméleti tudásanyaggal megtámogatva – a résztvevők megalapozhatják prevenciós/egészség-promóciós tevékenységüket.

Értékelés:
A képzés végén a résztvevők saját portfóliójukat adják le, melyben szerepel a három rövid esetleírás új szempontok szerinti értelmezése, valamint 3 kitöltött feladatlap.

A tanúsítvány kiadásának feltétele:
A képzési napokon való 90%-os részvétel és a portfólió leadása, mely az aktív közreműködést támasztja alá.

Jelentkezési lap letölthető itt!

Megosztás emailben

Küldő neve:


Email címe:


Címzett neve:


Email címe:


Kapcsolódó anyagok

© Katolikus Karitász - Caritas Hungarica 1111 Budapest, Bartók Béla út 30. Telefon: +36 1 372 0910 E-mail: office@caritas.org.hu Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008