Segítene?

Online adományozás

Válassza ki, miként segítene a rászorultakon!

Adományozok >>>

Segítségre szorul?

Lépjen kapcsolatba velünk a legközelebbi egyházmegyében!

Válasszon egyházmegyét >>>

RÉV

Remény. Élet. Változás.

» RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Képzési felhívás pedagógusok részére

A Katolikus Karitász az Emberi Erőforrás Minisztériummal való együttműködés alapján képzést szervez, amelynek címe: Egészségpromóciós szemléletű, drogprevenciós tréning pedagógusok részére.

A képzés célja, hogy érzékenyítsen, szemléletet formáljon és fejlessze a pedagógusok ismereteit/készségeit a drogprevenció és egészségpromóció területén.

Megszerezhető ismeretek:

A képzés eredményeképpen, a résztvevők:

 • felismerik a serdülő korosztályra jellemző rizikótényezőket
 • ismerik a megváltozott tudatállapotot okozó szereket és hatásukat
 • elsajátítják az egészség-promóciós szemléletet
 • egészségpromóciós foglalkozásokat tudnak tervezni és megvalósítani
 • ismerik a környezetükben levő intézményrendszert, amely e kérdésben kompetens

Jelentkezési feltételek:
A képzésre pedagógus végzettséggel rendelkező és oktatási – nevelési intézményben dolgozó szakemberek jelentkezését várjuk. A képzésbe lépés nincs gyakorlati időhöz kötve.

A jelentkezés további feltétele három szerhasználattal, szenvedélybetegséggel kapcsolatos eset rövid leírása, melyek a képzés során elsajátított ismeretek segítségével új szempontok szerint értelmezhetők.

A képzés akkreditált, akkreditációs száma: 100 004/322/2011.

Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap és esetleírások kepzes@caritas.org.hu e-mail címre történő visszaküldésével lehet 2012. október 20-ig. (Az aláírt, eredeti dokumentumokat a képzés első alkalmakor kell leadni!)

A képzés kezdő időpontja: 2012. október 24. 13.00 - 16.00 óra

A képzés további időpontjai itt kerülnek megbeszélésre.

A képzés helyszíne:
Katolikus Karitász Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
1115 Budapest, Bartók Béla út 96.

A képzők:
Dr. Váry Annamária, tanácsadó szakpszichológus, pszichoterapeuta
Márton Andrea, szociológus, szakvizsgázott szociális munkás, csoportterapeuta

A képzésen való részvétel az Emberi Erőforrások Minisztérium és a Katolikus Karitász között létrejött 2012. évi támogatási szerződés értelmében INGYENES.

* * *

ISMERTETŐ

Egészségpromóciós szemléletű, drogprevenciós tréning pedagógusok részére

A fiatal korosztály drogfogyasztása és függőségei a jelenkorban komoly rizikótényezőnek számítanak, befolyásolják az egyén és a család egészséges, harmonikus fejlődését, ugyanakkor a fiatalt a társadalom is szembesíti megoldatlan problémák sorával.

A jelen képzési program a drogprevenciót az egészséges életre nevelés ismérveiből kiindulva közelíti meg. A drogfogyasztás és a függőségek elkerüléséhez tisztában kell lenni azzal, hogy milyen feltételek szükségesek az egészséges személyiségfejlődéséhez, és milyen kockázatok veszélyeztetik azt.

A képzés fő témái (programmoduljai):

 • A szenvedéllyel, szerhasználattal és függőséggel kapcsolatos alapfogalmak
 • A serdülő korosztály jelenkori problémái
 • A veszélyeztetettség felismerése: szenvedély, függőség, anyagismeret
 • Szenvedélybetegség és család
 • A pedagógus szerepe a szenvedélybetegségek megelőzésében
 • A prevenció alapjai, módszerei és eszközei
 • Az egészségpromóció
 • Társadalmi és jogi környezet, drogstratégiák (nemzeti, iskolai), intézmények
 • Iskolai egészségpromóció

Módszerek:
A képzés hangsúlyozottan gyakorlatorientált, a belépéskor hozott esetek elemzése fontos szerepet kap. A résztvevők meglevő tapasztalataira épít, azt bővíti, a meglevő készségeket fejleszti tovább. A pedagógus belső erőforrásainak fejlesztése mellett figyelmet fordít a külső erőforrásokra és környezetre: a szociális és más szakemberekkel való együttműködésre.

A jelentkezés feltétele:
Három szerhasználattal, szenvedélybetegséggel kapcsolatos eset rövid leírása, melyet a képzés során elsajátított ismeretek segítségével új szempontok szerint értelmezhető. A képzés előzetes speciális ismeretet vagy képzettséget nem igényel. Az egyéni és csoportos gyakorlatok során – elméleti tudásanyaggal megtámogatva – a résztvevők megalapozhatják prevenciós/egészség-promóciós tevékenységüket.

Értékelés:
A képzés végén a résztvevők saját portfóliójukat adják le, melyben szerepel a három esetleírás új szempontok szerinti értelmezése, valamint 3 kitöltött feladatlap.

A tanúsítvány kiadásának feltétele:
A képzési napokon való 90%-os részvétel és a portfólió leadása, mely az aktív közreműködést támasztja alá.

Letölthető jelentkezési lap

Letölthető ismertető

Megosztás emailben

Küldő neve:


Email címe:


Címzett neve:


Email címe:


Kapcsolódó anyagok

© Katolikus Karitász - Caritas Hungarica 1111 Budapest, Bartók Béla út 30. Telefon: +36 1 372 0910 E-mail: office@caritas.org.hu Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008