Segítene?

Online adományozás

Válassza ki, miként segítene a rászorultakon!

Adományozok >>>

Segítségre szorul?

Lépjen kapcsolatba velünk a legközelebbi egyházmegyében!

Válasszon egyházmegyét >>>

RÉV

Remény. Élet. Változás.

» RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Képzési felhívás pedagógusoknak

40 órás egészségpromóciós szemléletű, drogprevenciós tréning pedagógusok részére.

A Katolikus Karitász – Caritas Hungarica az Emberi Erőforrások Minisztériumával való együttműködés alapján képzést szervez, melynek címe:

Egészségpromóciós szemléletű, drogprevenciós tréning pedagógusok részére

A 40 órás képzés célja, hogy érzékenyítsen, szemléletet formáljon és fejlessze a pedagógusok ismereteit/ készségeit a drogprevenció és egészségpromóció területén.

Megszerezhető ismeretek:
A képzés eredményeképpen, a résztvevők:
- felismerik a serdülő korosztályra jellemző rizikótényezőket
- ismerik a megváltozott tudatállapotot okozó szereket és hatásukat
- elsajátítják az egészség-promóciós szemléletet
- egészségpromóciós foglalkozásokat tudnak tervezni és megvalósítani
- ismerik a környezetükben levő intézményrendszert, amely e kérdésben kompetens

Jelentkezési feltételek:
A képzésre pedagógus végzettséggel rendelkező és oktatási – nevelési intézményben dolgozó szakemberek jelentkezését várjuk (diplomamásolat szükséges). A képzésbe lépés nincs gyakorlati időhöz kötve. A jelentkezés további feltétele három szerhasználattal, szenvedélybetegséggel kapcsolatos eset rövid leírása, melyek a képzés során elsajátított ismeretek segítségével új szempontok szerint értelmezhetők.

A képzés akkreditált, akkreditációs száma: 100 004/322/2011.

Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap, a diplomamásolatok és esetleírások scannelt változatának kepzes@caritas.org.hu e-mail címre történő visszaküldésével lehet 2014. június 12-ig. Határidőn túli jelentkezést nem tudunk elfogadni! (Az aláírt, eredeti dokumentumokat a képzés első alkalmakor kell leadni!)

A képzés időpontjai:
2014. június 18.
2014. június 19.
2014. június 24.
2014. június 26.

A képzés minden alkalommal 9:00-18:00 óra között valósul meg.
A képzés helyszíne: Szent Margit Gimnázium (1114 Budapest, Villányi út 5-7.)

A képzésen való résztvevők száma legfeljebb 15 fő, így érkezési sorrend alapján fogadjuk be a résztvevőket.

A képzésen való részvétel az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Katolikus Karitász között létrejött 12702/2014/SZOCSZOLG - KK-CH 2014 számú támogatási szerződés értelmében ingyenes!

Jelentkezési lap letölthető itt!

Ismertető

Egészségpromóciós szemléletű, drogprevenciós tréning pedagógusok részére

A fiatal korosztály drogfogyasztása és függőségei a jelenkorban komoly rizikótényezőnek számítanak, befolyásolják az egyén és a család egészséges, harmonikus fejlődését, ugyanakkor a fiatalt a társadalom is szembesíti megoldatlan problémák sorával.

A jelen képzési program a drogprevenciót az egészséges életre nevelés ismérveiből kiindulva közelíti meg. A drogfogyasztás és a függőségek elkerüléséhez tisztában kell lenni azzal, hogy milyen feltételek szükségesek az egészséges személyiségfejlődéséhez, és milyen kockázatok veszélyeztetik azt.

A képzés fő témái (programmoduljai):
- A szenvedéllyel, szerhasználattal és függőséggel kapcsolatos alapfogalmak
- A serdülő korosztály jelenkori problémái
- A veszélyeztetettség felismerése: szenvedély, függőség, anyagismeret
- Szenvedélybetegség és család
- A pedagógus szerepe a szenvedélybetegségek megelőzésében
- A prevenció alapjai, módszerei és eszközei
- Az egészségpromóció
- Társadalmi és jogi környezet, drogstratégiák (nemzeti, iskolai), intézmények
- Iskolai egészségpromóció

Módszerek:
A 40 órás képzés hangsúlyozottan gyakorlatorientált, a belépéskor hozott esetek elemzése fontos szerepet kap. A résztvevők meglevő tapasztalataira épít, azt bővíti, a meglevő készségeket fejleszti tovább. A pedagógus belső erőforrásainak fejlesztése mellett figyelmet fordít a külső erőforrásokra és környezetre: a szociális és más szakemberekkel való együttműködésre.

A jelentkezés feltétele:
Három szerhasználattal, szenvedélybetegséggel kapcsolatos eset rövid leírása, melyet a képzés során elsajátított ismeretek segítségével új szempontok szerint értelmezhető. A képzés előzetes speciális ismeretet vagy képzettséget nem igényel. Az egyéni és csoportos gyakorlatok során – elméleti tudásanyaggal megtámogatva – a résztvevők megalapozhatják prevenciós/egészség-promóciós tevékenységüket.

Értékelés:
A képzés végén a résztvevők saját portfóliójukat adják le, melyben szerepel a három esetleírás új szempontok szerinti értelmezése, valamint 3 kitöltött feladatlap.

A tanúsítvány kiadásának feltétele:
A képzési napokon való 90%-os részvétel és a portfólió leadása, mely az aktív közreműködést támasztja alá.

Megosztás emailben

Küldő neve:


Email címe:


Címzett neve:


Email címe:


Kapcsolódó anyagok

© Katolikus Karitász - Caritas Hungarica 1111 Budapest, Bartók Béla út 30. Telefon: +36 1 372 0910 E-mail: office@caritas.org.hu Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008