Segítene?

Online adományozás

Válassza ki, miként segítene a rászorultakon!

Adományozok >>>

Segítségre szorul?

Lépjen kapcsolatba velünk a legközelebbi egyházmegyében!

Válasszon egyházmegyét >>>

RÉV

Remény. Élet. Változás.

» RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Kortársképzés a szombathelyi Révben

2014. évben új feladatba kezdett a RÉV Alacsonyküszöbű Szolgálat. Az év elején útjára indítottuk kortársképzésünket, Talentum projekt néven.

2011-ben a RÉV Szenvedélybeteg Alacsonyküszöbű Szolgálat 5 órás prevenciós előadássorozatot dolgozott ki. A szombathelyi középiskolák 9. illetve 10. osztályaiban jelenünk meg elsősorban, ahol a szenvedélybetegségek általános jellemzőit követően a dohányzás, az alkohol és a drogok káros hatásairól beszélgetünk a fiatalokkal. Az előadások nem frontálisak, sokkal inkább jellemző az interaktív forma.

Mára a középiskolákkal egy nagyon jó kapcsolat alakult ki, amely köszönhető a folyamatos jelenlétnek, a kölcsönös együttműködésnek.

2014. évben új feladatba kezdett a RÉV Alacsonyküszöbű Szolgálat. Az év elején útjára indítottuk kortársképzésünket, Talentum projekt néven. Elsősorban azokban az iskolákban hirdettük meg, amelyekkel a prevenciók során már kialakult az együttműködés.

Több szempont hívta életre a kortársképzés elindítását. Tapasztalataink szerint a fiatalok könnyebben tudnak kapcsolatokat építeni saját kortársaikkal és így segíthetnek nekik, hiszen ismerik kultúrájukat, nyelvezetüket, problémáikat. Tudjuk, hogy a tizenévesek többsége nagyon sok információt a közvetlen baráti körétől szerez és nem mindegy, mennyire hitelesek és megbízhatók ezek. A saját korosztályukból valóknak nagyobb a befolyásuk rájuk, ez segítheti a hatékonyságot. A fiatal sok olyan helyzetben közvetlen ott lehet, ahol azok vannak, akik bajba kerülhetnek. A képzés arra is irányulhat, hogy lehetőséget kapnak arra, hogy megtanulják, milyen érzés, ha valakinek segítenek.

A képzés, tréning előfeltétele a diákok részéről az volt, hogy egy egy órás csoportfoglalkozáson vegyen részt, amelyen a gyógyulás útján járó érintettek, elsősorban elterelésben részt vevő fiatalok is jelen vannak. Fontosnak tartottuk, hogy legyen rálátásuk a kortársképzésben résztvevőknek a különböző függőségek, a szerhasználat tüneteire, az elvonási tünetekre, a lehetséges következményekre egyaránt.

A megkeresett középiskolák közül három intézmény jelzett vissza, s küldött diákokat. A tájékoztatáson 30 fő vett részt. A csoportfoglalkozások alkalmával 35 fő jelent meg.

Két csoportban, összesen 27 fiatal vett részt a péntek-szombati napokon tartott tréningen, azaz a kortársak képzésén.

Az első nap délutánja az ismerkedés, illetve a szerződéskötés jegyében telt. A nap második felében az önismereti feladatokon volt a hangsúly. Főként játékos feladatok formájában ismerhették meg egymást, valamint önmagukat a fiatalok.

Számos olyan feladat színesítette a palettát, amely mozgásra épült, valamint arra ösztönözte a fiatalokat, hogy megfogalmazzák érzéseiket, gondolataikat.

A második napon önismereti bemelegítést követően kommunikációs feladatok következtek. A verbális és nonverbális kommunikáció, a különböző kommunikációs csatornák kerültek előtérbe, ugyancsak játékos feladatok formájában. Konfliktuskezelési tesztet tölthettek ki a fiatalok, amelyből kiderülhetett számukra, hogy egy-egy szituáció során milyen tárgyalási stílust alkalmaznak elsősorban. A problémamegoldás, a befolyásolhatóság témakörét osztálytársválasztással érintettük, amelynek során az előítéletek, a sztereotípiák is megjelentek. A másság-azonosság jegyében az elfogadás, valamint a különböző szerepek vállalása jelent meg.

A nap során a diákok a hatékony tanulásról kaphattak információt, ötleteket, segítséget.

Végül a nap második részében a szenvedélybetegségekről kaptak információkat a kortársak. Dohányzás, alkohol, drog, játék. A függőség formái, fizikai, mentális és szociális hatásai képezték az ismereteket, amelyeket saját élményekkel, tanulmányaikkal egészíthettek ki a diákok.

Információkat kaptak a szombathelyi szociális hálóról, az intézmények elérhetőségeiről. Végül megfogalmazhatták, hogy szerintük milyen/ki a jó segítő.

A kortársképzés során a diákok egyrészről megismerhették önmagukat, hiszen segíteni csak úgy lehet, ha tisztában vagyunk saját személyiségünkkel, erősségeinkkel, gyengeségeinkkel. Emellett a csoportos és az egyéni munka során mindenkinek lehetősége volt, hogy kibontakozhasson, hogy érvényesítse érdekét, vagy éppen a csoportnormáknak megfeleljen.

A két nap során a fiatalok valódi kortársakká váltak, akik képesek társaiknak jó irányt mutatni, hatékonyan segíteni, tanácsot adni.

2014-ben a Szolgálat sikeresen pályázott egy közösségi tér kialakítására. Célunk, hogy egy olyan helyet hozzunk létre, ahol a fiatalok biztonságos környezetben tudják eltölteni szabadidejüket. Lehetőséget kapjanak a szabadidő hasznos eltöltésére, ötleteket kapjanak a helyes kialakításra. Terveink közt szerepel, hogy a kortárs-segítőkkel együttműködve tartsuk nyitva a helyiséget, hiszen az ő kortársaik, barátaik, ismerőseik számára nyitjuk meg a helyiséget.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegyei Karitász

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerző:

Kiricsi Adél és Horváth Krisztina

 

Megosztás emailben

Küldő neve:


Email címe:


Címzett neve:


Email címe:


Kapcsolódó anyagok

© Katolikus Karitász - Caritas Hungarica 1111 Budapest, Bartók Béla út 30. Telefon: +36 1 372 0910 E-mail: office@caritas.org.hu Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008