Idén XXIII. alkalommal került átadásra a Szent Erzsébet rózsája-díj

November 13-án, a Magyar Zene Házában, egy jótékonysági est keretében adta át Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a Szent Erzsébet rózsája-díjat.

Az irgalmasság és a szolgáló szeretet díját ebben az évben Marton Zsolt váci megyéspüspök ajánlása alapján Dr. Tóth Katalin, gyermekorvosnak, Abony díszpolgárának, az Abonyi Karitászcsoport vezetőjének ítélték oda az elismerést. A jótékonysági est bevételét az MKPK a gyöngyösi Ferences Rendi Autista Segítő Központ javára ajánlotta fel.

A díjazott bemutatása

Dr. Tóth Katalin Jászfényszarun született, ott is nőtt fel három testvérével együtt. Általános iskolás volt, amikor szeretett osztályfőnöke meghívására vett részt egy elsősegélynyújtó tanfolyamon: itt döntötte el, hogy gyerekorvos lesz. Innentől erre készült diákévei alatt.

Orvosi pályáját Szolnokon kezdte, majd miután megüresedett egy gyermekorvosi hely Abonyban, oda jelentkezett. Tette mindezt azért is, mert egykori osztályfőnöke abonyi volt. Azóta orvosi hivatása emberszeretetében válik mindenki számára adománnyá Abony városában, ahol több mint négy évtizede végzi gyógyító szolgálatát. Mint gyermekgyógyászt, immár több mint 40 éve ismerik gyermekek, szülők, nagyszülők.

Kati néni 2004 óta vezeti az akkor újjáalakuló Abonyi Karitászcsoportot. Önzetlen segítő szeretete nem csak a rászorulók, de az egész város életét, mindennapjait áthatja. Emberségét, hitét, a szeretetből fakadó gyógyító és segítő munkáját, sugárzó személyiségét nem csak a karitász szolgálatában fáradozók, de minden ember számára méltán tekinthetjük követendő példának.

2009-ben Abony városa díszpolgári címet adományozott neki, majd 2013-ban a Magyar Katolikus Karitász Caritas Hungarica díjjal tüntette ki. Az abonyi karitászcsopot vezetését a mai napig ellátja. Orvosi hivatása mellett arra is nagy gondot fordított, hogy mély hitéből fakadó szeretetével, támogatásával több papi hivatást érző fiatalt bíztasson, támogasson, hogy anyagi helyzetük ne legyen akadálya papi hivatásuk betöltésének. Egészségi állapotát és korát meghazudtolva önzetlenül segít minden korosztályon, legyen akár beteg gyermek, akár felnőtt, idős, elhagyott, családos, vagy magányos ember. Elkötelezett segítő szeretetével evangelizál, hitelesíti az egyház szolgálatát.

2023-ban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia neki ítélte meg a Szent Erzsébet rózsája-díját.

A Ferences Rendi Autista Segítő Központ bemutatása

A Gyöngyösön található Ferences Rendi Autista Segítő Központ 1999-ben kezdte meg a működését. Az intézmény fenntartója a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány.

Az intézmény 4 tagintézményből áll, ebből három az Alsóvárosi Ferences Templom kolostor épületében kapott helyet, míg a felnőtt ellátást biztosító lakóotthon Gyöngyöstől 12 km-re, Karácsondon található. Az Általános iskolának jelenleg 50 tanulója van, ahol 8 csoportban, gyógypedagógusok és gyógypedagógiai asszisztensek foglalkoznak a gyermekekkel. Az intézmény célja a gyermekek egyéni megismerése és ezek mentén történő fejlesztése. Autizmus specifikus módszereket alkalmaznak, mint a tér-idő szervezés, színkódok, viselkedésterápia, képcserés kommunikáció, folyamatábrák, szempontkártyák. Ezekkel a módszerekkel a céljuk az önálló munkavégzés, valamint a feladattudat kialakítása.

A Fogyatékos Személyek Otthona és a Fogyatékos Személyek Gondozóháza egy 35 férőhelyes intézmény, ahol a tanköteles, de távolról érkező gyermekek bentlakását biztosítják, mivel országos az ellátási területük. 2-3-4 ágyas szobákban kapnak elhelyezést a gyermekek, barátságos, otthonos körülmények között.

Céljuk, az iskolával együttműködve a gyermekek önellátásának fejlesztése, mely során olyan egyszerű folyamatokat tanítanak, mint a fogmosás, öltözködés, étkezés, mely a társadalom számára természetes tevékenységnek tűnhet. Az intézmény saját konyhával rendelkezik, aminek segítségével biztosítani tudja az autizmusból fakadó étkezési zavarok kezelését, egyénre szabott étrend biztosításával.  Délutáni programjaik között szerepel a gyermekek saját igényeihez igazodva a kézműveskedés, sport, zene, kirándulások.

A karácsondi Lakóotthon 2009-ben kezdte meg a működését. 10 férőhelyes intézmény, ahol a 16. életévüket betöltött autizmussal élő felnőttek ellátását biztosítják. A lakóotthon feladata, hogy az önkiszolgálásra részben képes, de felügyeletre szoruló, autizmussal élő felnőttek részére biztosítson életkoruk, egészségi állapotuk és önellátásuk mértékének megfelelő, egész életen át tartó ellátást, lakhatást és foglalkoztatást. Szabadidejüket egyénre szabottan szervezik, kirándulnak, könyvtárba járnak, gyógytorna és zenefoglalkozás színesíti mindennapjaikat.

A mindennapi munkájuk során céljuk, a szociális integráció elősegítése, az autizmussal élő családok támogatása. Az Autista Segítő Központ mellett működik az Autisták Egyenlő Esélyiért Alapítvány, mely elősegíti az intézményben folyó szakmai munkát.

A központ támogatására a következő számlaszámon keresztül is van lehetőség: MKPK Titkársága, CIB Bank Zrt., 11100104-90012347-10000001.

Szent Erzsébet rózsája-díj

A Katolikus Püspöki Konferencia a Katolikus Szeretetszolgálat kezdeményezésére „Szent Erzsébet rózsája” elnevezéssel 1999 decemberében díjat alapított az irgalmasság és a szolgáló szeretet erényeinek elismerésére, és a díjazott személyes példájának felmutatására.

A díj Pálffy Katalin szobrászművész alkotása

A Szent Erzsébet rózsája-díj 95 mm átmérőjű bronz érem, mely előoldalán rózsát ábrázol, hátoldalán a következő felirat található: „Szent Erzsébet rózsája díj; Magyar Katolikus Püspöki Konferencia”. A díjat kísérő oklevél, valamint az éremtartó tok Molnár Imre iparművész, akadémikus alkotása.

A díjazott immár hagyományosan több kiegészítő díjban is részesül. A korábbi években Márk Gergely rózsanemesítő a 2000-ben Rómában aranyéremmel jutalmazott Szent Erzsébet emléke elnevezésű rózsafajta töveit ajándékozta a díjazottaknak. Köszönhetően Godzsák Zoltánnénak, aki Szeged-Szőregen továbbra is termeszti és forgalmazza a Szent Erzsébet rózsáját, folytatódik a kiváló kertészmérnök által megkezdett hagyomány.

Hermann István a Szent Erzsébet rózsája-díj átadásának emléket állító bélyegív bekeretezett díszpéldányával kedveskedik a díjazottaknak. Orient Enikő textilművész és V. Andrejszky Katalin iparművész Szent Erzsébet rózsáiból összeállított virágcsokor-kompozíciójával is gazdagabbak lesznek a kitüntetettek, valamint egy Szent Erzsébetet ábrázoló aranyozott képpel ajándékozza meg a díjazottat. 

Az elmúlt évek kitüntetettjei

2022 – Szigetvári Györgyné, a Budapest-Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia Karitász Csoportjának leköszönő vezetője

2020 – Dr. Szarka Miklósné, a sükösdi karitászcsoport vezetője

2019 – Erős Klára, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász önkéntese, valamint Marie-Rose Pauwels asszony és John Van Mieghem úr az ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthon támogatói

2018 – Horváth Kálmánné, Győri Egyházmegyei Karitász tagja

2017 – Kisfalusy M. Klavéria nővér, Kalocsai Iskolanővérek

2016 – Tamás Gyuláné, Pécsi Egyházmegyei Karitász tagja

2015 – Szóda Józsefné, az Esztergom-Budapesti Egyházmegyei Karitász tagja

2014 – Simon Sándorné, a Ferences Világi Rend tagja

2013 – Mészáros Gézáné, a kalocsai karitász önkéntes munkatársa

2012 – Nagy Lászlóné, a pusztadobosi plébániai karitászcsoport vezetője

2011 – Jáki Zoltánné, a Kaposvári Egyházmegyei Karitász önkéntesként dolgozó vezetője

2010 – Soltész Mária, a szendrőládi cigányság felkarolásáért

2009 – Hajdó Györgyné Madaras Olga, a pusztaszabolcsi plébániai karitász önkéntese

2008 – Messné Mezey Klára, a pécsi székesegyház plébániáján működő Családért Csoport vezetője

2007 – Mádl Dalma, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete

2006 – Gombás Istvánné Fehér Anna, a szenvedélybetegek gyógyulásáért kifejtett fáradhatatlan önzetlen tevékenységéért

2005 – Meszlényi László és Meszlényiné Bükkösi Gabriella, a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat és a Katolikus Karitász önkéntes munkatársai

2004 – Kurucz Béláné Mészáros Márta, a kiskunfélegyházi Szent István-plébániai karitászcsoport alapító tagja

2003 – Fábián Zsuzsanna, az Egri Főegyházmegyei Karitász munkatársa

2002 – Dr. Halász Tiborné, a Krízis-iroda vezetője a Magyar Máltai Szeretetszolgálat debreceni csoportjából

2001 – Győrvári Edit, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Családsegítő Szolgálatának munkatársa

2000 – Matt Jánosné, a pécsi pálos templom karitászcsoportjának vezetője

 

Fotó: Lambert Attila/Magyar Kurír

Forrás: katolikus.hu

A+ A-

Képgaléria

1115 Budapest, Bartók Béla út 104. Telefon: +36 1 372 0910

E-mail: office@caritas.org.hu Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008


Adatkezelési tájékoztató