Legyetek az egyház puzzle darabjai és egységet alkotva váljatok Krisztus tanítványává

Online karitász lelkinap Vácon.

„Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek" - olvashatjuk Máté Evangéliumában és a Váci Egyházmegyei Karitász minden munkatársa e gondolat szerint él és segít másokon. De a segítőknek is szükségük van a lelki táplálékra, a feltöltődésre, hogy tovább vigyék Krisztus szeretetét, ezért Antiochiai Szent Ignác ünnepnapján, október 17-én a vezetők online lelki napot szerveztek, az egyházmegyei karitász csoportoknak, akik a járványhelyzet miatt otthonaikból tudtak bekapcsolódni a programba.

A lelki nap első részében Horváth József pápai prelátus, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász lelki vezetője tartott elmélkedést az Oltáriszentségről. Beszéde során a hallgatóknak azt ültette a szívükbe, hogy legyenek úgy együtt Jézussal, amikor csak Ő a fontos, legyenek meghitten, csendesen vele a szentségimádásban és a szentáldozásban. Arra kérte a Karitász munkatársakat, szánjanak a mindennapjaikban időt arra, amikor elcsendesednek és egyszerűen csak az Isten jelenlétében léteznek, abban a néma csendben lelhetnek erőforrásra, amikor Isten szóhoz jut bennük. A Vele való elmélyülést azonban tanulnunk kell, de ki lehetne jobb edző, mint maga Jézus? A szombathelyi plébános gyakorlati példákat hozva – utazás, várakozás – buzdított mindenkit az Istennel való beszélgetésre, a nehézségek Vele való megosztására, erőkérésre. Elmélkedését egy képies gondolattal fejezte be: ahogy a napra megyünk, hogy melegséget kapjunk, úgy tegyük ki lelkünket Jézus szeretet sugárzásának.

A nap második részében Marton Zsolt váci megyéspüspök celebrált szentmisét, Görbe József plébános atya és más, a karitász csoportok munkáját elősegítő egyházmegyés atyák koncelebrálásával. A szentmisén személyesen néhány Karitászvezető és a Caritas Hungarica díjban részesülő kitüntetettek voltak jelen.

A püspök szentbeszédében Antiochiai Szent Ignác példáján keresztül beszélt a vértanúságról, arról a radikális hitvallásról, amelyről életük és végül életük odaadása tanúskodik. „Ignác leveleit áttüzesíti az Egyház iránti szeretet szenvedélye. Ez a szenvedély azonban őnála nem pusztán temperamentum. Az Egyház Isten szeretetének a megvalósítója. A karitász munkatársai a szeretet szolgái. Bennünket is Szent Ignáchoz hasonló egyházszeretettől áthatott szent szenvedély kell, hogy jellemezzen, ami nem érzelem, hanem odaadottság. Az Egyház a mi édesanyánk, ahol Isten szeretete rajtunk keresztül is ki akar bontakozni” – mondta a megyéspüspök. Kiemelte azt, hogy Antiochiai Szent Ignác leveleinek fontos üzenete az Egyház egysége, ami azt jelenti, hogy a földrajzilag szinte mindenütt jelen lévő egyház ugyanazt a hitet vallja. Majd arra emlékeztetett, hogy a gonosz csak az egység karizmáját nem képes utánozni, ezért támadja azt. Szavaival arra buzdította a hallgatóságot, hogy legyenek az egyház puzzle darabjai és egységet alkotva váljanak Krisztus tanítványává.

A szentmisét követően vehették át a kitüntetettek a Caritas Hungarica díjat. A Magyar Katolikus Karitász vezetősége által 2012-ben alapított Caritas Hungarica-díjjal azon önkéntes karitászmunkatársak tevékenységét ismerik el, akik kiemelkedően sokat tettek, tesznek a rászorulókért; a társadalom peremére sodródottakért. A díjra minden évben egyházmegyénként legfeljebb három önkéntes karitászmunkatársat javasolhat a helyi karitászigazgató. Az idén nem központilag, hanem egyházmegyei szinten adták át az elismeréseket. A díjazottak a kitüntetéseket Marton Zsolttól és Fieszl Csaba Egyházmegyei Karitász igazgatótól vehették át.

Váci Egyházmegyei Karitász idei díjazottai:

Dojcsák Ágnes - több éve a gyáli Karitász Csoport vezetője, az adományok gyűjtése és kiosztása az ő gondos vezetésével történik. Lelkiismeretes. Munkáját szívvel, lélekkel végzi. Figyelemmel fordul az elesettek felé, támaszt nyújt nekik, ha szükséges bevásárol és házhoz szállítja az élelmiszert, téli tüzelőt intéz az arra rászorulóknak. Csoportjával évente többször ruhaosztást szervez a helyi plébánia kertjében. Szolgálatát a gondoskodó szeretet jellemzi.

Endrédy Miklós, Miki bácsi - a csömöri Szent Rita Karitász Csoport aktív tagja a megalakulás óta. A téli tűzifa (fizikailag is megterhelő) kiosztását magára vállalva segít a szegényeken. Számos alkalommal, saját autójával indul útnak adományokért. A minden évben megszervezett csömöri jótékonysági bál nélkülözhetetlen szervezője és nagyszerű hangulatfelelőse. Feleségével közösen szervezi Szent Erzsébet kenyerének a szétosztását. Mindig jó kedélyű, pozitív személyiség, aki magát héttérbe tudja helyezni a közössége érdekében.

Kelemen Lászlóné - nagykátai Karitász Csoport vezetője 1993 óta. Segítőkész magatartásával mindig kitűnik egyházközségéből, munkáját folyamatosan nagy odaadással látja el. Elhivatottságának érzi a rászoruló idős emberekkel való törődést. Az adományok gyűjtését és szétosztását gondosan és körültekintően végzi. Munkatársaival rendszeresen készít környezettanulmányokat a város rászorulóiról. Derűs lelkületével vidámságot és sokszor lelki vigaszt is nyújt az elesetteknek.

Gratulálunk a díjazottaknak, Isten kegyelme segítse további munkájukat!

Forrás: Váci Egyházmegye / Bölönyi Gabriella

A+ A-

Képgaléria

1115 Budapest, Bartók Béla út 104. Telefon: +36 1 372 0910

E-mail: office@caritas.org.hu Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008


Adatkezelési tájékoztató