A megújult Szent Márton Ház megáldás - Közösségépítés és jelenlét alapú szociális munka Kisszentmártonban

Kisszentmárton egy alig háromszáz lelket számláló kistelepülés az Ormánságban. A Katolikus Karitász több mint négy éve van dolgozik a településen azzal a céllal, hogy a szociális munka és a Jelenlét módszertan eszközeivel segítse a településen élők helyzetét „fogantatástól foglalkoztatásig”.

A településen nincs sem iskola, sem óvoda, az egészségügy és családsegítő szolgálatok szakemberei kb. kéthetente egy-két órában jutnak el a településen élőkhöz, pedig a község hazánk leghátrányosabb helyzetű települései közé tartozik.

Ma örömteli esemény hívta egybe a település lakóit, a Karitász munkatársait és meghívottaikat: a segélyszervezet egy pályázati forrásnak köszönhetően, egy családi házát átalakítva és felújítva megújult közösségi teret, Jelenlét Pontot hozott létre Kisszentmártonban, hogy itt valósítsa meg hosszútávú felzárkózást célzó szociális és közösségi programjait. Így a résztvevők most névadó Szent Márton és a Karitász védőszentjeként tisztelt Szent Erzsébet ünnepei között a ház ünnepélyes megáldására gyűltek össze.

Az ünnepséget Dr. Lónay Gyula köszöntője nyitotta meg. Kisszentmárton polgármestere a település múltjáról és jelenéről beszélt: elmondta, hogy az egykor hatalmas portákkal, nagy gazdasági épületekkel, sertés kondákkal, szarvasmarha gulyákkal rendelkező ormánsági falu ma sajnos hazánk legszegényebb településeinek egyike. Kiemelte, hogy a segítségnyújtásban különösen fontos, hogy az itt élők én újra életre keltsük a tenni akarást és szorgalmat.
Ezt követően Écsy Gábor, a Karitász országos igazgatója foglalta össze, hogy a kisszentmártoni karitatív munka miként illeszkedik a Katolikus Karitász küldetéséhez és tevékenységeihez. Köszönetet mondott az itt szolgálatot végző munkatársaknak és mindazon partnereknek, akikkel együttműködve végzik tevékenységeiket. Az igazgató arról is beszélt, hogy a válság miatt sok családban kérdéses, lesz-e fűtés vagy mi kerül az asztalra. Ezért a Karitász nemrég „Segítő kéz” elnevezéssel egy országos adománygyűjtő kampányt indított, melyben összefogásra és segítségnyújtásra kéri mindazokat, akik együtt éreznek a nehézségekkel élőkkel.

Forgács József, a Katolikus Karitász műszaki koordinátor munkatársa arról beszélt a jelenlevőknek, hogy a Magyar Falu pályázati forrás segítségével a tervezéstől a kivitelezés lezárásáig miként is alakult át az egykori kisszentmártoni családi ház többfunkciós Jelenlét Ponttá. Az átalakítást felügyelő szakember kiemelte, miért volt fontos, hogy két tágas szoba egybenyitásával egy nagy közösségi tér jött létre; beszélt a sütő- és főzőklubok megtartására is alkalmas étkező konyha és az arra rászoruló lakosok számára mosási és tisztálkodási lehetőséget biztosító fürdőszoba szerepéről, valamint azokról a kisebb irodának és fejlesztő szobának kialakított helyiségekről, melyekben a Karitász kollégái segítő beszélgetéseket, logopédai, gyógpedagógiai fejlesztő foglalkozásokat tudnak megvalósítani. Az építészmérnök az épület funkcióinak bővülés mellett ismertette azokat a gépészeti és szerkezeti felújításokat is, amelyek révén az épület komfortosabbá és a korábbiakhoz képest energiatakarékosabbá vált: a tetőszerkezet cseréje, a homlokzati hőszigetelés, a fűtésrendszer teljes megújulása révén egy korszerű és komfortos közösségi épület várja nap mint nap az itt élő gyermekeket és felnőtteket. Beszéde végén a Karitász nevében köszönetét fejezte ki mindazok felé, akik tervezőként, kivitelezőként, műszaki ellenőrként hozzájárultak az épület újjászületéséhez.

A beszédek sorát Dr. Boros Julianna, a Katolikus Karitász regionális szakmai vezetője zárta, aki a Szent Márton Ház mindennapjairól beszélt. Kiemelte, hogy a Szent Máron Ház egy nyitott ház, ahol komplex szolgáltatásokkal segítik a rászoruló családokat. A településen nincs óvoda és nincs iskola, a tömegközlekedési lehetőségek korlátozottak. A házban a helyi lakosság és a településhez tartozó szegregátum, Mailáthpusztán élő családok problémáira és szükségleteire reagálva többféle fejlesztő szolgáltatás müködik például logopédia, fejlesztőpedagógia, gyógytorna, zenei foglalkozás, tantárgyi segítségnyújtás, pályaorientációs program, nyári táborok, őszi kirándulások, melyek a gyermekek hátrányait csökkentik, ezáltal növelik életesélyeiket, jövőbeli lehetőségeiket. A felnőttek számára a szociális ügyintézés mellett egészségügyi szűrőprogramokat, prevenciós programokat, addiktológiai konzultációs lehetőségeket biztosítanak. Mindemellett különböző közösségi programokat, például szülő klubot, baba-mama klubot, tudatos háztartás vezetését elősegítő beszélgető köröket, varró klubot, családi napokat, közös kirándulásokat szerveznek, hogy hozzájáruljanak a helyi közösség értékeinek megőrzéséhez és fejlesztéséhez.

Az ünnepi beszédek után a Pécsi Egyházmegye általános helynöke, Dr. Kvanduk Frigyes atya a Jóisten áldását kérte a felújított közösségi ház épületére és minden oda betérőre. Az ünnepi műsor közös imával és a Karitász egy munkatársa Tihanyi János tamburajátékával zárult.

Az ünnepi műsor vége felé a Jelenlét Pont munkatársai közül néhányan – ahogy az minden hétköznap szokás - a települési buszmegálló felé siettek, hogy az iskolából és óvodából a helyközi járattal érkező kisgyermekeket fogadják és a Jelenlét Pontra kísérjék, ahol ezen a délutánon Jakab Csilla meseterapeuta vezetésével mesefoglalkozás vette kezdetét.

Katolikus Karitász

A+ A-

Képgaléria

1115 Budapest, Bartók Béla út 104. Telefon: +36 1 372 0910

E-mail: office@caritas.org.hu Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008


Adatkezelési tájékoztató